Bekir Bozdağ'dan Andımız Kararına Tepki

AK Parti Yozgat Milletvekili ve eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Danıştay'ın "Öğrenci Andı" kararını eleştirerek, Danıştay'ın kendisini yürütmenin yerine koyduğunu belirtti.

Bekir Bozdağ'dan Andımız Kararına Tepki
19 Eki 2018 05:10

Danıştay 8. Dairesinin "Öğrenci Andı" kararını eleştiren AK Parti Yozgat Milletvekili ve eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Karar ile Danıştay 8. Dairesi, kendisini yürütmenin yerine koymuştur." dedi.

Twitter hesabından açıklama yapan Bozdağ şu ifadeleri kullandı:

"1)Türkiye, hukuk devletidir (Anys.,m.2) 'İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır.'(Anys.,125/1) 'Yargı yetkisi, idarî eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlı olup, hiçbir surette yerindelik denetimi şeklinde kullanılamaz.'Anys.,125/4)

2)'Yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini kısıtlayacak, idari eylem ve işlem niteliğinde veya takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı verilemez.' (Anayasa,m.125/4)

3)'Öğrenci andı kararı' ile Danıştay 8. Dairesi; -hukuka uygunluk denetiminin sınırlarını aşmış, -kendisini yürütmenin yerine koymuş, -yürütmenin takdir hakkını yok saymış, -dahası yürütmenin takdir yetkisini bizzat kullanmıştır. Kısaca; anayasa ve yasayı alenen çiğnemiştir."

 

 

 0 Yorum

Yorum Yaz