Günün Ayeti, Hadisi ve Sözü

Günün âyet, hadis ve sözünü istifadelerinize sunuyoruz. Dünya ve âhirette huzura, saadete ermek Kur’an ve sünnetin gösterdiği yoldan gitmekle mümkündür.

Günün Ayeti, Hadisi ve Sözü
11 Oca 2019 06:01

Günün Ayeti;
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla;
Cenâb-ı Hak buyuruyor:
Sana vahyolunana uy! Ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. Çünkü O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır.
(Yunus 109)

Günün Hadisi;
Rasululah (sav) buyuruyor;
“Her Allah'ı n günü iki melek iner. Bunlardan biri; Allah'ım! Malını verene yenisini ver! diye dua eder. Diğeri de ;Allah'ım! Cimrilik edenin malını yok et! Diye beddua eder."
( Buhârî, Zekât 27; Müslim, Zekât 57)

Günün Sözü;
Amelsiz ilimde ve ıslah olmayan amelde, hayır kokusu bulunmaz.
(Süleyman Hilmi Tunahan)0 Yorum

Yorum Yaz