İtikaf Nedir? İtikâfa Nasıl Girilir? Bayanlar İtikâfa Girebilir Mi?

Peygamber Efendimizin hiç terk etmediği ve Ramazan ayının son on gününde girdiği itikâf ibadeti nedir? İtikâfa nasıl girilir? Şartları nelerdir? Bayanlar da itikâfa girebilir mi? Bu ibadetin Müslümanlara kazandırdıkları nelerdir? itikâfa dair merak edilenler bu haberimizde.

İtikaf Nedir? İtikâfa Nasıl Girilir? Bayanlar İtikâfa Girebilir Mi?
13 Mayıs 2020 17:18:46

İtikâf nedir?

İtikâf kelimesi Arapça’da bir şeye devam etmek manasındadır. İslam’da İtikaf, bir mescidde veya mescid hükmündeki bir yerde itikâf niyeti ile durmaktır. İtikâf her zaman yapılabilirse de özellikle ramazanın son on gününde yapılması müekked bir sünnettir.

Efendimiz (SAV), her sene Ramazan ayının son on gününde itikâfa girer, hanımlarından uzak durur, sürekli ibadetle meşgul olur, Kur’an-ı Kerim okurdu.

İbn-i Ata’nın ifadesiyle: İtikâfa giren kimsenin hali, bir ihtiyacından dolayı padişahın kapısına giden ve padişah istediğini verinceye kadar oradan ayrılmayan kimsenin haline benzer.” İtikâf’a giren kimse de Rabbinden bağışlanma ve cenneti isteyip kabul oluncaya kadar da mescidden ayrılmayan kimsedir. Kişi itikâf için uygun cami bulmalı, kalacağı kimseler varsa onları tespit etmeli, yiyeceğini planlamalı ve niyet ederek başlamalıdır.

İtikâf İbadetinin Müslümanlara Kazandırdıkları Nelerdir?

İtikâf, insanın dünyevî meşgalelerden uzaklaşmasını, Rabbine daha fazla yaklaşmasını ve maneviyatının yükselmesini sağlar. Geçmiş hayatının muhasebesini yapmasını, önündeki hayatı ile ilgili bazı önemli kararlar almasını sağlar. Eksiklerinden ve günahlarından tevbe etmesini sağlar. İtikâfa girenler arasında tanımadıkları ile tanışma, tanıştıkları ile kardeşliklerinin güçlenmesi, yardımlaşma, birbirine ikramda bulunma gerçekleşir. İtikâfta cami görevlileri ve cami cemaati ile tanışma, kaynaşma ve yeni dostlar kazanma da mümkündür. Ayrıca İtikâf ile camiye alışma, camiyi birinci evi olarak görecek düzeye gelme, yoğun ibadete nefsi alıştırma gerçekleşir.

Bayanlar İtikâfa Girebilir Mi?

Bayanlar itikafa girebilirler ve elbette girmelidirler de. Hanefi mezhebine göre bayanların itikafa girebilmesi için evleri uygundur. İmam-ı Şâfii’ye göre itikâf hürmete layık bir yerde olabilir ve o yer de mescidlerdir. Evlerde olması uygun değildir. Ama Şâfii mezhebinden olup uygun bir mescid bulamayan kadınlar da Hanefi mezhebinin görüşünden istifade edip kendi evlerinde girebilirler. Türkiye’de kadınların itikâfa girebileceği mescitler olmadığından şâfii kadınlar da Hanefi mezhebinin görüşünden istifade etmelidirler.

İtikâf İçin Belli Bir Süre Var Mıdır? Çalışan Ve İşinden İzin Alamayanlar Da İtikâfta Kalabilirler Mi?

Bu hususta ulema arasında ihtilaf vardır. İmam-ı Ebu Yusuf’a göre itikâfın en az müddeti bir gündür. İmam Muhammed’e göre, zamanın bir kısmı yani beş-on dakika bile olabilir. Malikîlere göre bir gündüz kadar, İmam-ı Şafiye göre ise ‘Subhanallah’ demek için gereken zamanın biraz daha fazlası gerekir. Mesela iki defa ‘Subhanallah’ diyecek bir süre kadar da itikâf mümkündür. Âlimlerin ekseriyetine göre on gün olması şart olmadığı gibi bir gün olması da şart değildir. Hatta kişi ramazan dışında camiye girerken itikâf niyeti ile girebilir. ‘Camide bulunduğum süre içinde itikâfa niyet ediyorum’ diyebilir. O halde on gün itikâfa giremeyenler ne kadar girebiliyorlarsa o kadar girmelidirler. İşlerinden izin alamıyorlarsa işten çıkınca akşamleyin mescide gidip itikâfa girebilirler. Sabahleyin de mescidden çıkıp işlerine gidebilirler. İzin alamayanlar bu şekilde yapabilirler. Elbette itikâfın en güzeli on gün, mümkün değilse bir hafta ya da en azından 3-5 gün olandır. İnsanın itikâfa konsantre olabilmesi ve hakkıyla istifade etmesi bu şekilde mümkün olur.
0 Yorum

Yorum Yaz