Yüce Kuran'ın Ana Mesajı Tevhid Nedir? Ne Değildir?

Kur-an Kerim' in hemen hemen her sayfasında anlatılan, bütün peygamberlerin uğruna mücadele ettiği Tevhid (la ilahe illallah) ne demektir? İslam dinin temeli olan bir hakikati bize yanlış mı öğrettiler? İşte Kur-an ve Sünnet ışığında İslam'ın en büyük hakikatinin gerçek manası...

Yüce Kuran'ın Ana Mesajı Tevhid Nedir? Ne Değildir?
03 Mar 2019 18:03

TEVHİD Nedir?

Sözlükte “Bir” anlamındaki “Vâhid” kelimesinden türeyen Tevhid, “birlemek” manasına gelir. Allah’ı zatında, fillerinde isim ve sıfatlarında birleyerek, yaratıcı ve hüküm sahibi olanın ancak Allah olduğunu kabul etmektir. Şirkin zıddı olarak da kullanılan bu kelime, İslam dininin ana esası olan “Lâ ilahe illallah” kelimesi ile ifade olunmuştur. La ilahe illa Allah, sadece “Allah vardır ve birdir” demek değildir! Yalnızca Allah’ın var, bir ve rezzak olduğunu kabul etmek insanın İslam dairesine girmesi için yeterli değildir. Mekkeli müşrikler dahi Allah’ın var olduğuna ve rızık verdiğine inanmaktaydı. Andolsun onlara: “Gökleri ve yeri kim yarattı, güneşi ve ayı sizin yararınıza kim boyun eğdirdi?” diye sorsan, “Allah'tır” derler. (Ankebût, 61)
O halde mekkelilerin kabul etmedikleri husus neydi?

İLAH NE DEMEKTİR?

La İlahe İlla Allah: ALLAH’TAN BAŞKA HİÇBİR İLAH YOKTUR” demektir. İlah olarak sadece Allah’ı kabul etmektir. İlah’ın kelime manası ise; “Mabud (ibadet edilen), kanun koyan, tek otorite, en çok sevilendir.”
O halde Müslüman “Lâ ilahe illallah”dediğinde sanki şöyle demiştir: Kendisine itaat edilen, koyduğu kanunlara uyulan sadece Allah’tır.
"Dikkat edin yaratmak da hükmetmek de Allaha aittir.” (Araf, 54)

KANUN KOYMA YETKİSİ SADECE ALLAH'INDIR

Daha da açık söylemek gerekirse bir Müslüman ‘la ilahe illallah derken ‘ şunları demiş oluyor. ‘İşime gelen gelmeyen her konuda Allah’ın dediği gibi yaşayacağım. Hayat programımı Allah belirler. Emretme ve yasaklama yetkisi O’nundur. Helal kılma ve haram kılma yetkisi O’nundur. Hayata dair her işte Onun hükmüne riayet edeceğim. Nasıl evleneceğimden, nasıl boşanacağıma, parayı nasıl kazanacağımdan, nasıl harcayacağıma Allah karışır. Neleri yiyip- yemeyeceğime ve nasıl giyineceğime Allah karışır. Devlet işlerinden sosyal hayata, kamusal alandan kişisel alana Allah hükmedendir. Allah’ın hükümleri her çağda geçerlidir. Çünkü o hükümler, bizi yaratan ve yaşadığımız- yaşayacağımız tüm çağları da yaratan ve bilen Allah’ın hükümleridir…’

TEVHİD ÖNEMLİ BİR MESELEDİR

Her insan öldüğünde tevhid inancından (İlah olarak kimi kabul ettiğinden) hesaba çekilecektir. İnsanın her an ölme ihtimali olduğu için, tevhidi hakkıyla benimseme meselesi sonraya bırakabilecek bir mesele değildir.0 Yorum

Yorum Yaz