Günün Ayeti, Hadisi ve Sözü

Günün âyet, hadis ve sözünü istifadelerinize sunuyoruz. Dünya ve âhirette huzura, saadete ermek Kur’an ve sünnetin gösterdiği yoldan gitmekle mümkündür.

 Günün Ayeti, Hadisi ve Sözü
23 Kas 2018 07:55:20

Günün Ayeti;

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla;

Cenâb-ı Hak buyuruyor: De ki: "Hiçbir zaman bize Allah'ın bizim için takdir ettiğinden başkası dokunmaz. O bizim mevlamızdır. Müminler yalnızca Allah'a tevekkül etsinler."

(Tevbe 51)

Günün Hadisi;

"Şüphesiz ki benim ümmetim, kıyamet gününde, abdest izlerinden dolayı yüzleri nurlu, elleri ve ayakları parlak olarak çağırılacaktır. Yüzünün nûrunu artırmaya gücü yeten kimse bunu yapsın"

(Buhari)

Günün Sözü;

Bilmediklerimi ayağımın altına alsaydım başım göğe ererdi.

(İmam Azam)0 Yorum

Yorum Yaz