23 yıl önce bugün Furkan Vakfı kuruldu

‘Biz medeniyetimize dönüyoruz’ sloganıyla yola çıkan, çizgisi daima Kuran ve Sünnet olan, kurulduğu günden itibaren faaliyetlerine aralıksız devam eden Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’nın bugün 23. kuruluş yıldönümü.

23 yıl önce bugün Furkan Vakfı kuruldu
22 Kas 2017 16:20:21

22.11.1994 tarihinde kurulan Furkan Vakfı, kurulduğu andan itibaren eğitim ve hizmet çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. Alparslan KUYTUL Hocaefendi’nin başlattığı bu hizmet halkasının temeli 1980‘li yıllara dayanmaktadır. Hocaefendi’nin çocukluğundan itibaren İslam’a ve İslami ilimlere önem vermesi ve lise yıllarında İslami hizmetin içinde aktif olarak bulunmasıyla başlayan bu hareket birkaç gayretli insanla birlikte yükselmiş ve 1994’te Furkan Vakfı olarak filiz vermiştir.

FURKAN VAKFI’NIN ASIL GAYESİ

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı; öncü neslin hazırlanması ve İslam Medeniyeti’nin yeniden inşası için, Rabbanî yolda, Peygamberî metodla İslam davasına 23 yıldır hizmet etmektedir.

Alparslan KUYTUL Hocaefendi’nin de kurucularından olduğu bu vakfın asıl gayesi, Allah’ın dünyasında Allah’ın dediğinin olması, hakiki imana ulaşmış, ibadete âşık, ahlak sahibi ve Allah (cc)’ın yeryüzünde hâkimiyeti için meşru yollarla mücadele eden, hayırlı işlerde topluma öncülük yapacak ÖNCÜ BİR NESİL HAZIRLAMAKTIR.

Elazığ‘da da şubesi bulunan Furkan Vakfı, ihtiyaç sahibi ailelere ayni ve nakdi yardımlar yapmakta, öğrencilere burs vermektedir. Vakıf sürekli olarak tefsir ve siyer dersleri gibi İslami sohbetler yapmakta, her yıl düzenlediği konferanslar, kermes, gezi, makale-şiir yarışmaları, kardeşlik geceleri ve diğer kültürel etkinliklerle halkımızın ihtiyacına cevap vermekte, sahih İslami anlayışın oluşması için çalışmaktadır.

FURKAN HAREKETİ NASIL BİR HAREKETTİR? 

Gayesi; Allah rızasıdır.

Hedefi; İslam medeniyetidir.

Davası; Allah’ın dünyasında Allah’ın dediğinin olmasıdır.

İman, ibadet, ahlak ve cihad şuuruyla hareket eden Rabbanî bir topluluktur.

Tavizsiz ama müsamahakâr bir harekettir.

Islahatçı değil inkılâpçı bir harekettir.

Savunmacı değil, öze dönüş hareketidir.

Milliyetçi ve ırkçı bir hareket değildir.

Kâfirden yardım almaz.

Rabbanidir; kendi kafasından bir metot ortaya koymadı, Rab’den geleni aldı.

Rabbani Hareket metoduna muhalif tüm hareketlere karşıdır!

Müslümanlar particilik ve buna benzer başka yollar yüzünden gerçek bir İslami Hareket olamadılar. 

Furkan Hareketi sistemleri değil, insanları seçiyor sadece.

 

 

FURKAN VAKFI’NIN ÜÇ ESASI

-Rabbanilik

İlk olarak bilinmelidir ki: İslami anlayış ve yapılanma RABBANİ olmak zorundadır. Böyle bir hareket Kur’an ve sünneti kendine rehber edinmeli, İslam’a Hizmet metodunu kendi kafasından değil Allah (cc) ve Resulünden (sav) almalıdır. Bu İslami anlayış farzlar ve haramlarda geri adım atmayı dinden taviz vermek olarak görmeli, bunda müsamaha göstermemelidir. Öte yandan farz ve haram olmayan ya da âlimler arasında ihtilaflı olan meselelerde daha anlayışlı ve müsamahakâr olan bir hareket olmalıdır. Öncü nesil imanı, ibadeti, ahlak ve cihad şuuruyla Rabbani bir harekettir.

-İlmilik

İkinci olarak: İslami anlayış ve yapılanmanın İLMİ olması, sadece beşeri ilimlere değil İslami ilimlere de önem veren ve ilmi kendine pusula edinen bir hareket olması bir zorunluluktur. Âlim ve aydın vasıflarını kendinde toplayan kimselerin ortaya çıkması ümmetin beklentisidir. Furkan Vakfı gayretli ve kabiliyetli hanım ve erkeklere bu iki vasfı kazandırmaya çalışmaktadır. İslami ilimlere gereken önemi vermemek Kur’an ve sünnetten, sırat-ı müstakimden uzaklaşma zamanla haramları helal görme gibi tehlikeleri beraberinde getirmektedir.

-Şumullülük

Üçüncü olarak; İslami anlayış ve yapılanmanın ŞUMULLÜ (kapsamlı) olması elzemdir. Kur’an eczanesinde insana lazım olan bütün vitaminler ve ilaçlar bulunmaktadır. Kur’an-ı Kerim iman, ibadet, ahlak, cihad, muhabbettullah ve takva gibi vitamin ve ilaçları gerekli olduğu kadar vermiş ve bundan bir bütün olarak istifade edilmesini emretmiştir. Dolayısıyla; bu vitaminlerin birini ya da birkaçını alıp diğerlerini almamak Müslüman şahsiyetinde bozulmalara, zayıf ve hastalıklı Müslümanların ortaya çıkmasına neden olacaktır.

O halde; her cemaatin ve Müslüman’ın anlayarak en çok okuduğu ve en çok alıntı yaptığı kitap Kur’an olmalıdır. Hiçbir kitap Kur’an-a ve Hadis-i Şeriflere perde yapılmamalıdır.

Furkan Vakfı RABBANİ, İLMİ ve ŞUMULLÜ bir hareket ortaya koymaya çalışarak 1994 yılından beri devam ede gelen hizmet ve eğitimi ile sağlam ve öncü bir nesil hazırlamaya çalışmış ve halkımızın teveccühüne mazhar olmuştur.

Allah (cc):”Bizim uğrumuzda cihad edenlere şüphesiz yollarımızı gösteririz, gerçekten Allah ihsan edenlerle birliktedir.” buyurmuş ve Allah Resulü (sav) de “Ümmetim içinden bir topluluk daima hakkı ayakta tutacaktır ve Allah (cc)’nin emri gelinceye kadar onlara buğz eden onlara bir zarar veremeyecektir.” (Et Tac) buyurmuştur. 

 0 Yorum

Yorum Yaz