Avrupa Medeniyetinin Temelleri; Zorunlu Kısırlaştırma Yasası

Her yıl fizik, tıp, kimya, edebiyat, ekonomi ve barış alanında Nobel ödülleri veren, halihazırda dünyanın barış havarisi olarak görülen İsveç'in tarihinde yatan, aşılarla gerçekleştirilen soykırımdan haberiniz var mıydı?

Avrupa Medeniyetinin Temelleri; Zorunlu Kısırlaştırma Yasası
18 Tem 2021 12:13:00

Her yıl fizik, tıp, kimya, edebiyat, ekonomi ve barış alanında Nobel ödülleri veren, halihazırda dünyanın barış havarisi olarak görülen İsveç, 40 yıl boyunca resmi devlet politikası olarak “zorunlu kısırlaştırma” kampanyasını uygulamıştır. İsveç medeniyetinin (!) temellerinin nasıl atıldığını, takipçilerimiz için hazırladığımız araştırmadan okuyabilirsiniz.

Zorunlu Kısırlaştırma Yasası

İsveç, 1935-1976 yılları arasında 58 bini kadın, 62 bin İsveçli vatandaşı zorla kısırlaştırmış, kurulmakta olan endüstri toplumunun gerektirdiği sağlıklı işgücünü yaratmak ve bu aşamada gereksiz sağlık harcamalarından kurtulmak için kalıtımsal hastalık sahibi kişilerin çocuk sahibi olmalarını önlemeyi amaçlamıştır.

Münih Üniversitesi'nde yürütülen psikiyatrik genetik çalışmalarının sonucu olarak, Nazilerin 1933'te ruhsal rahatsızlığı bulunan insanların kısırlaştırılmaları yasası çıkarılmış. Ertesi yıl 1934'te İsveç meclisinde alınan bir kararla 40 yıl boyunca sakatlar, kalıtımsal hastalığı, psikolojik rahatsızlığı olanlar, alkolikler ve herhangi bir şekilde "sosyal yaşama uyum sağlayamayacağı" düşünülen kişiler üzerinde “İsveç halkının kalitesini iyileştirmek” politikası uygulanmıştır.

Yasayla, sakat ve hasta insanların ayıklanması ve sağlıklı bireylerin çoğaltılması yoluyla İsveç ırkının ıslah edilmesi ve diğer ırkların fiziksel ve genetik olarak önüne geçilmesi hedefi güdülmüş. Yasadan sadece İsveçli sakat ve hastalar değil, Kuzey Avrupa'da göçebe yaşam süren sağlıklı Tatarlar, Çingeneler ve Laponlar da nasibini almış.

Öjenik Kayıtları Ofisi 1910, Amerika

İsveç'in yanısıra Danimarka gibi küçücük bir ülkede bile, 1930-1960 arası, 11 bin kişi kısırlaştırılmış. İskandinav ülkelerinde zorla kürtaj ve kısırlaştırmanın büyük bölümünün İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ve sosyal demokrat iktidarlar döneminde yapılması dikkat çekicidir.

Kısırlaştırma Yasasını yürürlüğe koyan ise dönemin İsveç Sosyal Demokrat Partisi ‘SAP’ olmuş.1932-1946 yılları arasında iktidarda kalan İsveç Başbakanı Per Albin Hansson, İsveç’in “istenmeyen” unsurlarının zorla kısırlaştırılması hareketini başlatan lideridir. Ülkeyi kültürel ve genetik nitelikleri homojen olan İsveçliler için “yuva” teşkil edebilecek bir yapılanmaya yönelik hareket, İsveç işveren federasyonu ile İsveç işçi sendikalarının ortak ve sessiz mutabakatı ile gerçekleşir.

 

Dipnot: Öjenik; kaba haliyle ilk kez Platon tarafından ortaya atılmış, ancak modern anlamıyla ilk olarak Sir Francis Galton tarafından formüle edilmiş, sağlıksız ceninleri ayırıp, sağlıklı ceninler yetiştirmenin yollarını arayan, bilimselliği tartışmalı bir toplumsal akım veya toplumsal felsefedir.

 

 

 

Etiketler:   isveç aşı


0 Yorum

Yorum Yaz