Günün Ayeti, Hadisi ve Sözü

Günün âyetini, hadisini ve sözünü istifadelerinize sunuyoruz. Dünya ve âhirette huzura, saadete ermek Kur’an ve sünnetin gösterdiği yoldan gitmekle mümkündür...

Günün Ayeti, Hadisi ve Sözü
01 Ara 2019 00:00:00

Günün Ayeti;

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla;

Cenâb-ı Hak buyuruyor:

Yoksa, kötülük işleyenler, hayatlarında ve ölümlerinde kendilerini, iman edip iyi ameller işleyen kimselerle bir tutacağımızı mı zannettiler? Ne kötü hüküm veriyorlar!

(Casiye 21)

Günün Hadisi;

Rasulullah (sav) buyuruyor;

"Ey Âişe! İnsanların en şerrlisi, çirkin hareketlerinden korunmak için insanların kendisini terkettikleri -yâhud: karşılaşmak istemeyip yalnız bıraktıkları- kimsedir"

(Buhari)

Günün Sözü;

Namaz, kul ile Allah arasında bir bağ ve buluşmadır. Namaz; kalbin kuvvet aldığı, ruhun Allah'a bağlılığını hissettiği, nefsin dünya hayatının değerlerinden daha üstün değerler bulduğu bir bağdır. (Seyyid Kutub)0 Yorum

Yorum Yaz