Allah (cc)'ın Yaratma Sıfatının Tecellisi Mahlukatıdır.