Günün Ayeti, Hadisi ve Sözü

Günün âyetini, hadisini ve sözünü istifadelerinize sunuyoruz. Dünya ve âhirette huzura, saadete ermek Kur’an ve sünnetin gösterdiği yoldan gitmekle mümkündür...

Günün Ayeti, Hadisi ve Sözü
01 Eyl 2019 08:01:12

Günün Ayeti;

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla;                                                                                       

Cenâb-ı Hak buyuruyor:

Eğer inkâr ederseniz, şüphe yok ki Allah'ın size ihtiyacı yoktur. Bununla beraber kulları hesabına küfre razı olmaz. Eğer şükrederseniz sizin hesabınıza ona razı olur. Hiçbir günahkar da diğerinin günahını çekecek değildir. Sonra dönüşünüz, Rabbinizedir. O vakit, O size bütün yaptıklarınızı haber verecektir. Çünkü O, bütün kalplerin özünü bilir.

(Zümer 7)


Günün Hadisi;

Rasulullah (sav) buyuruyor;

“Rızkının çoğalmasını, ömrünün uzamasını isteyen kimse, akrabasını kollayıp gözetsin.”

(Buhârî)


Günün Sözü;

Budur cihanda en beğendiğim meslek; sözün odun olsun hakikât olsun tek.

(Mehmet Akif)0 Yorum

Yorum Yaz