Günün Ayeti, Hadisi ve Sözü

Günün âyetini, hadisini ve sözünü istifadelerinize sunuyoruz. Dünya ve âhirette huzura, saadete ermek Kur’an ve sünnetin gösterdiği yoldan gitmekle mümkündür...

Günün Ayeti, Hadisi ve Sözü
20 Ağu 2019 08:16:50

Günün Ayeti;

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla;
Cenâb-ı Hak buyuruyor:

(O,) göklerin, yerin ve bunlar arasındakilerin Rabbi ve doğuların da Rabbidir.

(Saffat 5)


Günün Hadisi;

Rasulullah (sav) buyuruyor;

“İşlediği günahları açığa vuranlar dışında, ümmetimin tamamı affedilmiştir. Bir adamın, gece kötü bir iş yapıp, Allah onu örttüğü halde, sabahleyin kalkıp:

Ey falan! Ben dün gece şöyle şöyle yaptım”, demesi, açık günahlardandır. Oysa o kişi, Rabbi kendisinin kötülüğünü örttüğü halde geceyi geçirmişti. Fakat o, Allah’ın örttüğünü açarak sabahlıyor.” 

(Buhârî)Günün Sözü;

Kâfirlere kıymet vermek, Müslümanlığı aşağılamak olur.

(İmam Rabbani)0 Yorum

Yorum Yaz