Günün Ayeti, Hadisi ve Sözü

Günün âyetini, hadisini ve sözünü istifadelerinize sunuyoruz. Dünya ve âhirette huzura, saadete ermek Kur’an ve sünnetin gösterdiği yoldan gitmekle mümkündür...

Günün Ayeti, Hadisi ve Sözü
31 Tem 2019 08:56:54

Günün Ayeti;Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla;
Cenâb-ı Hak buyuruyor:

Görmedin mi Allah gökten bir su indirdi. Biz onunla renkleri başka başka meyveler çıkardık. Dağlarda da yollar, beyazlı kırmızılı çeşitli renklerde ve kapkara topraklar var.
Yine insanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da türlü renklileri vardır. Kulları içinde Allah'tan ancak âlimler korkar. Şüphe yok ki Allah çok güçlüdür. Hüküm ve hikmet sahibidir.(Fatır 27,28)


Günün Hadisi;Rasulullah (sav) buyuruyor;

“Kıyamet günü boyunları en uzun olanlar müezzinlerdir” buyururken işittim, demiştir.(Müslim)Günün Sözü;Derdi Allah olanın başka derdi olmaz.


(Bediüzzaman Said-i Nursi)0 Yorum

Yorum Yaz