Günün Ayeti, Hadisi ve Sözü

Günün âyetini, hadisini ve sözünü istifadelerinize sunuyoruz. Dünya ve âhirette huzura, saadete ermek Kur’an ve sünnetin gösterdiği yoldan gitmekle mümkündür...

Günün Ayeti, Hadisi ve Sözü
12 Eyl 2019 08:47:20

Günün Ayeti;

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla;
Cenâb-ı Hak buyuruyor:

Yoksa Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? De ki: "Onlar hiçbir şeye güç yetiremezler ve akıl erdiremezlerse de mi (böyle yapacaksınız)?" De ki: "Bütün şefaat Allah'ındır. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Sonra hep döndürülüp O'na götürüleceksiniz."

(Zümer 43-44)

Günün Hadisi;

Rasulullah (sav) buyuruyor;

“Bir kimse kadere, hayrı ve şerri ile Allah’tan geldiğine iman etmedikçe, kendisine gelip isabet eden bir şeyin gelip çatmamasının imkânsız olduğunu ve kendisini gelip bulmayan bir şeyin kendisine isabet etmesinin de imkânsız olduğunu kesinlikle bilmedikçe hiç bir kul iman etmiş olamaz.”

(Tirmizi)

Günün Sözü;

İnsanlarla az, Rabbinle çok konuş; belki o zaman kalbin Rabbini görür” 

(Muaz b. Cebel)0 Yorum

Yorum Yaz