Her Ramazan Gecesine Bir Dua: Hz. Ali'nin Duaları

Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden azat olan Ramazan ayında dualar da ayrı bir önem kazanıyor. İşte ilmin kapısı Hz. Ali'nin duaları...

Her Ramazan Gecesine Bir Dua: Hz. Ali'nin Duaları
07 Mayıs 2020 23:37:47

Raşit halifelerin dördüncüsü ve dünyada iken cennet ile müjdelenen Hz. Ali'nin Rabbine yakarışı şu şekilde idi:

-Allah’ım! Beni hidâyete erdir ve işini doğru yapan, istikâmet üzere olanlardan eyle.

-Halîm ve Kerîm olan Allah’tan başka ilâh yoktur. Yüce ve azamet sahibi Allah’tan başka ilâh yoktur. Yedi kat göklerin ve Yüce Arş’ın Rabbi olan Allah’ı her türlü noksan sıfatlardan tenzîh ederim, O ne yüce bir varlıktır. Hamd, Âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.

-Allah’ım! Bana helâl rızık nasip ederek, haramlardan koru! Lütfunla beni Sen’den başkasına muhtaç eyleme.” (Müslim, Sahih, IV, 90, No: 4225; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 109, No: 701; Tirmizi, Sünen, V, 452, No: 3563)

-Allah´ım! Ben sana zikrinle yaklaşmak istiyorum ve seninle senden şefaat diliyorum ve cömertliğin hakkına beni kendine yaklaştırmanı ve şükrünü eda etmeyi bana nasip kılmanı ve zikrini bana ilham etmeni istiyorum.

-Allah´ım! Huzur, huşu ve zelil olmuş bir dille, senden (hatalarıma) göz yummanı, bana merhametli davranmanı, beni verdiğine razı, kanaatkar ve her durumda mütevazı kılmanı diliyorum.

-Allah´ım! İhtiyaç ve yoksulluğu şiddetli olan, ve hacetini zorluklar anında kapına getirene, katında bulunanlara büyük rağbeti olan kimsenin yalvarışı gibi sana yalvarırım.0 Yorum

Yorum Yaz