Her Ramazan Gecesine Bir Dua: Hz. Ebubekir'in Duaları

Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden azat olan Ramazan ayında dualar da ayrı bir önem kazanıyor. İşte yaşantısı ile örnek olan Hz. Ebubekir'in duaları...

Her Ramazan Gecesine Bir Dua: Hz. Ebubekir'in Duaları
06 Mayıs 2020 23:43:40

Raşit halifelerin ilki, Alllah Rasulu(sav) 'in en yakın dostu olan Hz. Ebubekir'in Rabbine niyazı şu şekilde idi:

-"Allah’ım! Ömrümün en hayırlı devresi sonu, amellerimin en hayırlı kısmı netîceleri, günlerimin en hayırlısı da Sana kavuştuğum gün olsun!” (Süyûtî, Târîhu’l-Hulefâ, s. 103)

-Allah’ım! Sen’den âkıbeti benim için hayır olacak şeyi istiyorum! Allah’ım! Bana hayırdan lütfettiğin en son şey rızâ-yı şerîfin ve Naîm Cennetleri’ndeki yüksek dereceler olsun!”

-Allah’ım! Nefsime çok zulmettim, günahları affedecek olan ise ancak Sen’sin. O halde katından bir mağfiretle beni affeyle ve bana merhamet eyle. Şüphesiz ki Sen affı ve merhameti nihâyetsiz olansın. Gaybı ve şehâdeti en iyi bilen, semâları ve arzı yaratan Allah’ım! Her şeyin Rabbi ve Melîki! Sen’den başka ilâh yoktur. Ben nefsimin şerrinden, şeytanın şerri ve şirk koşmaya çağırmasından sana sığınırım." (İbn Ebî Şeybe, Musannıf, VI, 34, nr. 29274; İbn Hibbân, Sahîh, III, 242, nr.962)0 Yorum

Yorum Yaz