Ramazan ayında ağır işlerde çalışanlar veya sporcular oruç tutmayabilir mi?

Ağır işlerde çalışanlar veya sporcular oruç tutmasa olur mu? Oruca dair en çok merak edilen soruların cevabını Furkan Haber olarak veriyoruz.

Ramazan ayında ağır işlerde çalışanlar veya sporcular oruç tutmayabilir mi?
30 Nis 2021 22:11:57

Ağır işlerde çalışanlar oruç tutmayabilir mi ya da sporcular oruç tutmasa olur mu? Oruca dair en çok merak edilen soruların cevabını Furkan Haber olarak veriyoruz.

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte birçok Müslüman'ın aklına takılan sorular gündeme gelmeye devam ediyor. Onlardan biri de; çok ağır ilerde çalışan ya da spor yapan kimselerin oruç tutup tutamayacaklerıyla ilgili olan mesele... Çok ağır işlerde çalışan biri oruç tutmayabilir mi, sporcular oruç tutmasa olur mu? Oruca dair en çok merak edilen soruların cevabını Furkan Haber olarak veriyoruz.

Oruç bilerek kazaya bırakılabilir mi?

Orucu bilerek kazaya bırakmak haramdır. “Her kim ki Ramazan ayına ulaşırsa onu tutsun” ayeti, Ramazan gününde hastalık ve yolcu olmak gibi bir mazeret olmaksızın orucu kazaya bırakmanın haram olduğunu ifade eder.

Çünkü ayet “Kim Ramazan’a ulaşırsa onu tutsun” buyurmaktadır. Bütün mezheplerin de görüşü budur. Bütün mezheplerde Ramazan gününde seferilik veya hastalık olmadığı halde keyfi olarak orucu kazaya bırakmak haramdır.

Ağır işlerde çalışanlar oruç tutmayabilir mi

Ağır işlerde çalışanlar oruç tutmayabilir mi?

Sporcular için bu caiz olamaz. Çünkü spor zaruret değildir, keyfi bir şeydir, sonra da yapabilir. Sonradan kaza etse kabul olur ancak Ramazan ayında tutmadığı için günahkar olur.  Ramazan orucu farzdır ancak hasta ve yaşlı olanlar erteleyebilir.

Ağır işlerde çalışan kimseler gece kalkar, niyet eder orucuna başlar. Gün içinde şekeri düşüp bayılacak dereceye geldiği zaman orucunu bozabilir ve o günü kaza eder. 

Mesela tarlada, güneşin altında çalışıp bayılacak derece ağır bir iş yapan kimselerin oruç tutmamaları caizdir. Zor durumda olanlar, o günlerde çalışmak zorundaysa, çalışmadığı takdirde geçimini sağlayamaycaksa, sonraya bırakmaları caiz olur. 0 Yorum

Yorum Yaz