Sağlık Emekçileri 1 Günlük Grevde!

Sağlık emekçileri, çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi talebiyle bir günlük greve gitti.

Sağlık Emekçileri 1 Günlük Grevde!
15 Ara 2021 11:53:33

Hekimlerin özlük haklarına ilişkin düzenlemenin Meclis’te görüşülen tekliften çıkarılması üzerine bir günlük iş bırakma eylemi kararı Türk Tabipleri Birliği (TTB) bugün greve gitti.

Sağlık emekçileri; TTB, SES, İstanbul Tabip Odası, Genel Sağlık-İş, İSTAHED ve Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikasının çağrısıyla yurt genelinde iş bıraktı. TTB'den grev günü için paylaşılan bilgi notunda, acil hastalar, diyaliz hastaları, hamileler, çocuk aciller, kanser hastaları ve yoğun bakım hastalarının bakım ve tedavisinin aksamayacağı, hamilelere, diyaliz hastalarına ve kanser hastalarına sağlık hizmeti sunulmaya devam edileceği bildirildi.

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası'nın da destek verdiği eyleme katılım oranın yüzde 70 civarında olduğu aktarıldı. Hastane içerisinde yürüyüş yapan sağlık emekçileri taleplerini anlattı.0 Yorum

Yorum Yaz