Sahabeden Günümüze Işık Tutan Nasihatler

Allah Rasulü (sav)'in 'Ashabım gökteki yıldızlar gibidirler. Hangisine uyarsanız saşmassınız' buyurduğu, yeryüzünün en hayırlı neslinden günümüze nasihatler…

Sahabeden Günümüze Işık Tutan Nasihatler
13 Mayıs 2020 08:54:12

● “Senin için erzakın en sevimlisi, salih amel olsun. Arzularına hakim ol. Sana helal olmayan şey için kendine cimri ol. Kendine cimri olmak, sevdiği ya da hoşlanmadığı şeyde nefse karşı adil olmaktır. Halkına karşı merhameti, sevgiyi düstur edin. Onlara karşı, yiyeceklerini ganimet olarak alan aç gözlü yırtıcı hayvan gibi olma.”

Hz. Ali Radıyallahu Anh

● “Nebinizin sünnetini terk ederseniz, saptınız gitti demektir.”

Abdullah b. Mesud Radıyallahu Anh

● “Oğlum! Namaza durduğunda dünyaya veda etmek üzere olduğunu ve oraya bir daha dönmeyeceğini düşün. Şunu iyi bil ki, mümin iki iyilik arasında Rabbine kavuşur; biri yaptığı biri de yapmaya niyet ettiği.”

Muaz b. Cebel Radıyallahu Anh

● “Her kim şu üç şeyi bir araya getirebilirse imanını kemale erdirmiş olur: Kendi aleyhine de olsa insafı elden bırakmamak, herkese selam vermek, fakir iken bile sadaka vermek.”

Ammar b. Yasir Radıyallahu Anh

● “Bir kimsenin sadece kıldığı namaza, tuttuğu oruca bakmayınız. Konuştuğunda doğru söylüyor mu, kendisine bir şey emanet edildiğinde emanete riayet ediyor mu, helal ve harama dikkat ediyor mu, ona bakınız.”

Hz. Ömer Radıyallahu Anh

● “Allah Teala’ya sanki kendisini görüyormuş gibi ibadet ediniz. Nefislerinizi ölülerden sayınız. Unutmayınız ki, geçiminizi temin eden az bir şey, sizi meşgul edip gaflete düşürecek çok maldan daha hayırlıdır. Biliniz ki doğruluk ve iyilik hiçbir zaman çürümez, silinmez; günah ise asla unutulmaz.”

Ebu’d Derda Radıyallahu Anh

● “Bizim Rasulullah Aleyhisselam zamanında en ağır günahlardan saydıklarımızı siz sinek vızıltısı gibi görüyorsunuz!”

Enes b. Malik Radıyallahu Anh

● “Sakın seni ilgilendirmeyen şeylere karışma! Düşmanından uzak durduğun gibi dostlarından da sakın! Ölen kimselere gıpta ettiğin noktalar hariç yaşayan kimselerin hiçbir şeyine gıpta etme! İhtiyacını onu önemsemeyen kimselere açma ve böylelerinden hiçbir şey isteme!”

Übeyy b. Kab Radıyallahu Anh

● “Dört kimse Allah’ın salih kullarındandır: Tevbe eden kişiyi gördüğü zaman sevinen, günahkârların affı için Rabbine yalvaran, din kardeşine gıyabında dua eden, kendinden muhtaç kişiye yardım ve hizmette bulunan.”

Hz. Ebu Bekir Radıyallahu Anh

● “Öyle bir zaman gelecek ki iyiliği emretmeyen, kötülükten menetmeyen kimseleri içinizde en hayırlı kişiler olarak göreceksiniz.”

Huzeyfe b. Yeman Radıyallahu Anh

● “Utanmak ateşten daha hayırlıdır.”

Hz. Hasan b. Ali Radıyallahu Anhuma

● “Ağlayamıyorsanız ağlamaya gayret edin; zira cehennem ehli göz pınarları kuruyana kadar ağlayacak, sonra içinde gemiler yüzecek kadar kanlı yaşlar dökecekler.”

Ebu Musa el-Eşarî Radıyallahu Anh

● “Mukaddes olan bir yer, hiçbir insanı mukaddes yapmaz. İnsanı ancak ameli mukaddes kılar.” Hz. Selman-ı Farisî Radıyallahu Anh
0 Yorum

Yorum Yaz