Tarihte Bugün | İmanın Zaferi Çanakkale

Çanakkale geçmiş tarihimizin en acı ve hüzünlü zaferidir. Yoksulluk içinde can çekişen bir ümmetin dönemin en güçlü devletlerine ve silahlarına tek vücut halinde direnişinin gerçek bir destanıdır.

Tarihte Bugün | İmanın Zaferi Çanakkale
18 Mar 2020 11:14:48

Çanakkale geçmiş tarihimizin en acı ve hüzünlü zaferidir. Yoksulluk içinde can çekişen bir milletin dönemin en güçlü devletlerine ve silahlarına tek vücut halinde direnişinin gerçek bir destanıdır. Her satırında yaşanan bir insanlık onuru vardır. Bu olay, düşmana sadece silahla savaş değil, verilen insanlık dersi örnekleriyle de baş eğdiren aziz Mehmetçiklerimize aittir.

Yaşanan çatışmada vurduğu düşman askerini canı pahasına , sırtına alıp düşman siperine kadar götürme yücelik ve cesaretini gösteren Mehmetçik, düşmanın her bir rütbesindeki askerini kendisine hayran bırakacak kadar asil bir davranış sergileyerek, savaşın sadece öldürmekten ibaret olmadığını tüm dünyaya bir defa daha anımsatmıştır.

250.000 şehit verdiğimiz Çanakkale’de her yaşta insanımız gönüllü olarak savaşmış, kadınlar cephedekiler için çorap örmüş, kurşun imalatında dahi çalışmışlardır. Kısaca vatanın her bir ferdi kendisine yönelen bu vahşi akına el birliğiyle dur demesini bilmiştir.

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNE 

Şu boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? 

En kesif orduların yükleniyor dördü beşi 


Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya 

Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. 


Ne hayasızca tehaşşüd ki ufuklar kapalı! 

Nerde gösterdiği vahşetle "bu: bir Avrupa'lı" 


Dedirir, yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi, 

Varsa gelmiş, açılıp mahpesi, yahut kafesi! 


Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak 

Boşanır sırtlara vadilere sağnak sağnak. 


Saçıyor zırha bürünmüş de namerd eller, 

Yıldırım yaylımı tufanlar, alevden seller. 


Veriyor yangını, durmuş da açık sinelere, 

Sürü halinde gezerken sayısız teyyare. 


Top tüfekten daha sık, gülle yağan mermiler, 

Kahraman orduyu seyret ki, bu tehdide güler! 


Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından; 

Alınır kal'a mı göğsündeki kat kat iman? 


Hangi kuvvet onu, haşa edecek kahrına ram? 

Çünkü te'sis-i ilahi o metin istihkam 


Şüheda gövdesi, bir baksana, dağlar taşlar... 

O, rüku olmasa, dünyada eğilmez başlar, 


Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor; 

Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor! 


Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker, 

Gökten ecdad inerek öpse o pak alnı değer. 


Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi, 

Bedr'in aslanları ancak bu kadar şanlı idi. 


Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? 

"Gömelim gel seni tarihe" desem sığmazsın. 


Hercümerc ettiğin edvara da yetmez o kitap 

Seni ancak ebediyetler eder istiab. 


"Bu taşındır" diyerek Kabe'yi diksem başına, 

Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına, 


Sonra gök kubbeyi alsam da rida namiyle 

Kanayan lahdine çeksem bütün ecramiyle 


Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan 

Yedi kandilli Süreyya'yı uzatsam oradan. 


Sen bu avizenin altında bürünmüş kanına 

Uzanırken gece mehtabı getirsem yanına. 


Türbedarın diye ta fecre kadar bekletsem, 

Gündüzün fecr ile avizeni lebriz etsem. 


Tüllenen magribi akşamları sarsam yarana, 

Yine bir şey yapabildim diyemem hatırana... 


Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber, 

Sana ağuşunu açmış duruyor Peygamber. 


Mehmet Akif Ersoy0 Yorum

Yorum Yaz