Ümmetimizin Çökertilmesinin Hikmetleri

Ümmetimizin Çökertilmesinin Hikmetleri
26 Şub 2016 13:52:16

Hamd, görevimizin tümden alınmasına sebep olacak günahlar ve hatalar işlediğimiz halde merhamet eden ve ümmeti yok olmaktan kurtaran, ümmeti cezalandıran ama öldürmeyen Allah’a; salât-u selam ümmetine mücadele etmenin ve yeniden ayağa kalkmanın yollarını öğreten Efendimiz’e; selam ise ümmetimizin yeniden ayağa kalkması için mücadele veren kardeşlerimin üzerine olsun.
Kıymetli kardeşlerim! Hatırlayacağınız gibi üç sene önce ümmetimizin çöküşünün sebepleri üzerinde durmuş ve birkaç maddesini anlatmıştım. Bu sayıda Hâkim olan Allah Azze ve Celle’nin ümmetimizin mağlup olmasına, dağılmasına ve çökmesine izin vermesinin hikmetleri üzerinde durmak istiyorum. Çünkü bir olayın veya kaderin hikmetini bilmek, insanın Allah’a olan sevgisinin devam etmesine, ümidini kaybetmemesine, olayları doğru değerlendirebilmesine ve çözüm yollarını bulabilmesine vesile olur.

Konuya girmeden evvel öncelikle sebep ile belirtinin ve sebep ile hikmetin farkının ortaya konması gerekir. Bunların farkını bir misal ile ortaya koyabiliriz. Mesela; bir kimsenin ateşinin yüksek olması, yüzünün kızarması bir hastalık olduğunun delili ve hastalığın belirtilerindendir. Sebep ise belirtiden daha gizlidir ve ancak tahlil ile anlaşılabilir. Tahlil sonucu hastalığın sebebinin bir virüs olduğu teşhis edilir. Bu hastalığın hikmetine gelince; bazen o, sebepten de daha gizli olabilir ve derin derin düşünmeden hatta bazen zaman geçmeden anlaşılmayabilir. Acı, öfke ve üzüntünün tesirinden kurtulup hastalığın hikmeti araştırıldığında belki de o hastalık sayesinde büyük bir beladan kurtulduğunu anlayacaktır. İşte bunun içindir ki Yunus Emre: “Lütfun da hoş, kahrın da hoş” demiş ve Allah’ın kahrının bile bir yönden güzel ve hoş olduğunu, çünkü Müslüman’a gelen belaların mutlaka bir hikmetinin olduğunu ifade etmek istemiştir. Hastalık misaline benzer şekilde ümmetimizin de çökeceğinin belirtileri görülmüştü. Mesela bazı savaşları kaybetmeye başlamıştık ama gerekli araştırmalar yapılmadı, âlimlerimiz, aydınlarımız ve idarecilerimiz gerekli tahlilleri ve analizleri yapmadı, sebepler tespit edilmedi, dolayısıyla alınması gereken kararlar ve tedbirler alınamadı ve çöküş kaçınılmaz oldu. Çöküşe götüren sebepler tespit edildiğinde Allah’ın çöküşümüze ve dağılmamıza müsaade etmesinin hikmetleri de anlaşılacaktır. O sebepler incelendiğinde gerçekten her birinin öldürücü bir virüs olduğu görülecektir.

Allah ümmetin dağılmasına müsaade ederek o virüslerin tüm ümmet bünyesini sarmasını engellemiş ve ümmetin bu mikropların farkına varmasını sağlamıştır. 1. Dünya Savaşı’ndaki mağlubiyetimizin ve ümmetimizin dağılmasının askerî, siyasî, dinî ve ekonomik birçok sebepleri varsa da biz bu sayıda onlardan değil 1. Dünya Savaşı’nı kaybetmemize ve dağılmamıza müsaade edilmesinin hikmetlerinden bahsedeceğiz. Bizim açımızdan baktığımızda çöküşümüzün sebeplerinden, Allah Azze ve Celle açısından baktığımızda ise çökmemize müsaade etmesinin hikmetlerinden bahsetmemiz gerekmektedir. Yani çöküşümüzün sebepleri ve çökertilmemizin hikmetleri vardır diyebiliriz. Bu hikmetlerden bazıları şunlardır:

Birinci Hikmet: ...

Devamını Okumak İçin Tıklayınız.

http://www.furkannesli.com/ummetimizin-cokertilmesinin-hikmetleri-sayi-58.html

 0 Yorum

Yorum Yaz