Sırat-ı mustakim üzere olmak evvela Kur’an’ı bilmekle olur. Kur’an’ın yolu dosdoğru (mustakim) yoldur…

 
Sırat-ı Mustakim üzere olmak için ne yapmalıyız? Hangi sıfat ve vasıflara sahip olmalıyız?