Yassıada Yargılamalarına İlişkin Kanun Teklifi Komisyonda

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan kanun teklifinin görüşmelerine TBMM Anayasa Komisyonunda başlandı.

Yassıada Yargılamalarına İlişkin Kanun Teklifi Komisyonda
17 Haz 2020 13:51:16

Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını öngören kanun teklifinin görüşmelerine TBMM Anayasa Komisyonunda başlandı.


TBMM Başkanı ve Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop ile AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan Teşkilatı Esasiye Kanununun Bazı Hükümlerinin Kaldırılması ve Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Geçici Kanunun Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması ve Neden Olunan Mağduriyetlerin Giderilmesi Hakkında Kanun Teklifi, 3 maddeden oluşuyor.

Teklifle, millete ait yargı yetkisini gasbeden, evrensel hukuk kurallarını çiğneyerek temel hak ve özgürlükleri ortadan kaldıran kararlar veren Yüksek Adalet Divanının kullandığı yetkilerin hukuki dayanağını oluşturan ve halen yürürlükte bulunan kanun hükümleri geçmişe dönük yürürlükten kaldırılacak.


Yeni dava yolu öngörülerek Yüksek Adalet Divanının kuruluşuna ve yetkilerine ilişkin kanun hükümlerinin yürürlükten kaldırılmasıyla hükümsüz hale gelen kararlardan kaynaklanan zararların tazminine imkan sağlanacak.

Teklifle, millete ait yargı yetkisini gasbeden ve temel hukuk kuralları ile 1960 yılında yürürlükte olan Anayasa'ya açıkça aykırı şekilde birçok kişinin temel hak ve özgürlüklerini ortadan kaldıran yargılamaları yürüten Yüksek Adalet Divanının kullandığı yetkilerin pozitif hukuktaki dayanağı yürürlükten kaldırılacak.0 Yorum

Yorum Yaz