Adaletli Olmaya Teşvik Eden Hadisler

Peygamber Efendimiz'in, adaletli olmayı teşvik ettiği sözleri bu haberimizde

Adaletli Olmaya Teşvik Eden Hadisler
08 Oca 2020 12:21:38

Allah’a karşı gelmekten sakının, çocuklarınız arasında adil olun.1

Her hak sahibine hakkını ver.2

(Herhangi bir konuda) hakemlik yaptığınız zaman adil olun.3

Devlet otoritesi en büyük hamidir (koruyucudur). Haksızlıklarla onun vasıtasıyla (yani hukuk yoluyla) mücadele edilir ve onun vasıtasıyla (tehlikelerden) korunulur. Şayet bu otoriteyi kullananlar, Allah’tan sakınmayı emreder ve adaletle hükmederlerse bu yaptıklarından sevap kazanırlar. Bunun aksine davranırlarsa (vebalini) çekerler.4

Yönettikleri insanlara, ailelerine ve sorumlu oldukları kişilere karşı adaletli davrananlar, Allah katında, Rahman’ın yanında nurdan minberler üzerinde ağırlanacaklardır. 5

Kureyş’in önde gelen kabilelerinden birine mensup bir kadının yaptığı usulsüzlüklerin cezasını kaldırtmak hafifletmek için elçi olarak gönderilen azatlısı Üsame’ye Allah Rasulü: “Sizden önceki insanlar şu yüzden helak oldular: Onların ileri gelenlerinden biri hırsızlık yaptığında onu bırakırlar, güçsüz ve zayıf biri çaldığında ise onu cezalandırırlardı. Allah’a yemin olsun ki eğer Muhammed’in kızı Fatıma hırsızlık yapsaydı onun elini keserdim.”6

Yedi kimseyi Allah Teâlâ kendi gölgesinden başka gölge bulunmayan kıyamet gününde, gölgesinde barındıracaktır. Bunlar: Adaletli devlet reisi, Rabbine ibadet ederek yetişen genç, gönlü mescitlere bağlı kimse, birbirlerini Allah rızası için seven ve buluşmaları da ayrılmaları da bu sevgiye dayalı olan iki şahıs, itibarlı ve güzel bir kadın kendisiyle beraber olmak isteyince ‘Ben Allah’tan korkarım’ diyerek buna yanaşmayan erkek, sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyecek kadar gizli sadaka veren adam, tenhada Allah’ı anıp gözleri yaşla dolan kişidir.7

Cennetlikler üç gruptur. Bunlar: Adil ve başarılı devlet başkanı, yakınlarına ve Müslümanlara karşı merhametli ve yufka yürekli olan kişi, ailesi kalabalık olduğu halde haram kazançtan sakınıp kimseden bir şey istemeyen adamdır.8

Devlet başkanlarınızın en hayırlısı, sizi seven ve sizin tarafınızdan sevilen, size dua eden ve sizin duanızı alan kimselerdir. Devlet başkanlarınızın en kötüsü de size buğzeden ve sizin buğzunuza hedef olan, size lanet eden ve lanetinizi alan kimselerdir.9

1. Müslim, Hibat, 3, 13

2. Buhari, Savm, 51

3. Taberani, el-Mu’cemu’l-evsat, IV, 40-41

4. Müslim, İmare, 43

5. Nesai, Adabul-kudat, 1

6. Buhari, Enbiya, 54

7. Buhârî, Ezân 36, Zekât 16, Rikak 24,

Hudûd 19; Müslim, Zekât 91

8. Müslim, Cennet 63

9. Müslim, İmâre 65, 66


Kaynak: Furkan Nesli Dergisi

Etiketler:  


0 Yorum

Yorum Yaz