Günün Ayeti, Hadisi ve Sözü

Günün âyetini, hadisini ve sözünü istifadelerinize sunuyoruz. Dünya ve âhirette huzura, saadete ermek Kur’an ve sünnetin gösterdiği yoldan gitmekle mümkündür...

Günün Ayeti, Hadisi ve Sözü
17 Eyl 2019 08:48:18

Günün Ayeti;

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla;
Cenâb-ı Hak buyuruyor:

Allah, her şeyin yaratıcısıdır. Her şey üzerine vekil de O'dur.

(Zümer 62)

Günün Hadisi;

Rasulullah (sav) buyuruyor;

Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet etmede ve birbirlerine şefkat göstermede tek bir beden gibidir. O bedenin bir organı acı çektiği zaman, bedenin diğer organları da uykusuz kalıp acı çekerler. 

(Müslim)

Günün Sözü;

Allah'a giden yolun sorumluluğunu bilen yolcular geri dönmez ve umutsuzluğa kapılmazlar. 

(Seyyid Kutub)0 Yorum

Yorum Yaz