Hadislerle İslam’ın Kadına Ve Kız Çocuklarına Verdiği Değer

Hadislerle İslam’ın Kadına Ve Kız Çocuklarına Verdiği Değer
15 Haz 2020 19:22:12

İslami eğitimin gereği gibi verilmediği günümüz dünyası, adeta kadın cinayetleri diyarına döndü. Sürekli yenisi çıkarılan hiçbir yasa ve sözleşmenin ise bu soruna gerçek çözümü bulamadığı ortada. Peki, kadını ve erkeği Yaratan'ın gönderdiği din, bu konuda neleri emrediyor? İşte hadisler ışığında İslam'ın kadın ve kız çocuklarına verdiği büyük değer…

-En üstün mü’min, hanımına en iyi, en lütufkâr davranan güzel ahlaklı kimsedir. (Tirmizi)

-Kim kız çocuğunu güzelce terbiye edip, Allah-u Teala’nın verdiği nimetlerle bolluk içinde yedirir giydirirse, o kız çocuğu onun için bir bereket olur, Cehennemden kurtulup kolayca Cennete girmesine vesile olur.(Taberani)

-Her kim iki kız çocuğunu yetişkinlik çağına gelinceye kadar büyütüp terbiye ederse, kıyamet günü o kimseyle ben yan yana bulunacağız.(Müslim, Birr, 149)

-Cennet annelerin ayakları altındadır.(Nesâî, Cihâd, 6)

-Ey insanlar! Kadınların haklarına riayet ediniz! Onlara şefkat ve sevgi ile muamele ediniz! Onlar hakkında Allah’tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları, Allah emaneti olarak aldınız; onların namuslarını ve iffetlerini Allah adına söz vererek helâl edindiniz! (Müslim, Hac, 147)

-Kadınlar erkeklerin diğer yarısıdır.(Ebû Dâvûd, Tahâret, 94; Tirmizî, Tahâret, 82)

Kaynak: Furkan Nesli Dergisi, Sayı 1010 Yorum

Yorum Yaz