Halifelik Kaldırıldı

3 Mart 1924 yılında 1350 yıllık İslam müessesi olan halifelik kaldırıldı.

Halifelik Kaldırıldı
03 Mar 2017 09:22:46

Halifelik makamı lağvedilerek 1350 yıllık bir İslam müessesi ortadan kaldırıldı. Son halife Abdülmecit Efendi ve Osmanlı hanedan üyelerinin yurt dışına çıkarılmasına karar verildi.(3 Mart 1924)

Tevhid-i Tedrisat Kanunu (Öğretim birliği) kabul edilerek bütün okullar Milli eğitim bakanlığına bağlandı.(3 Mart 1924)

Şeriye ve Evkaf Vekaleti kaldırıldı. Yerine Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruldu. Yine aynı gün Erkan-ı Harbiye Vekaleti kaldırıldı ve yerine Genelkurmay Başkanlığı kuruldu. (3 Mart 1924)0 Yorum

Yorum Yaz