Her Ramazan Gecesine Bir Dua: Peygamber Duaları-2

Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden azat olan Ramazan ayında dualar da ayrı bir önem kazanıyor. İşte her müslümanın okuması gereken Kur'an'da geçen peygamber duaları...

Her Ramazan Gecesine Bir Dua: Peygamber Duaları-2
05 Mayıs 2020 01:00:54

Kur'an'ı Kerim, yeryüzünün en seçkin insanları olan peygamberin dualarını aktararak insanlara dua etmeyi de öğretmektedir. 

Yüce Kitap'ta hem isim zikredilerek hem de isim zikredilmeden bulunan peygamber dualarından bazıları şöyle:

Peygamber Efendimiz'in Duaları

-Bana Allah yeter. O'ndan başka ilâh yoktur. Ben O'na güvendim ve O, büyük Arş'ın Rabbidir." (Tevbe, 9/129)

-Ey Rabbim! Aramızda gerçekle hükmet ve Rabbimiz O Rahmân'dır ki, isnat ettiğiniz (yalan) vasıflarınıza karşı yardımına sığınılacak olan ancak O'dur." (Enbiyâ, 21/112).

-Rabbim! Eğer onlara vaad edilen azabı bana mutlaka göstereceksen, Rabbim! Bu durumda beni, o zalimler topluluğunda bulundurma." (Mü'minûn, 23/93–94)

-Rabbim! Bağışla, merhamet et, Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın." (Mü'minûn, 23/118)

Hz. Suayb'ın Duası:

-Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasında adaletle hükmet! Sen hükmedenlerin en hayırlısısın." (A'râf, 7/89)

Hz. Musa'nın Duaları:

-Ey Rabbim! Ben nefsime zulmettim, beni ba- ğışla! dedi. (Allah) onu bağışladı. Çünkü O, çok bağışlayan, çok merhamet edendir." (Kasas, 28/16)

-Ey Rabbim! Beni zalimler güruhundan kurtar." (Kasas, 28/21)

-Ey Rabbim! Beni ve kardeşimi bağışla! Bizi rahmetinin içine al. Sen merhametlilerin en merhametlisisin." (A'râf, 7/151)

-Rabbim! Dileseydin daha önce beni ve onları yok ederdin, aramızdaki beyinsizlerin yaptıkları yüzünden bizi yok mu edeceksin? Bu, Senin imtihanından başka bir şey değildir, bununla dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola iletirsin; bizim dostumuz Sensin; bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bağışlayanların en iyisisin. Bize bu dünyada da iyilik, güzellik ve nimet yaz, ahirette de. Biz sana yöneldik." (A'râf, 7/156-157)

-Ey Rabbim! Göğsüme genişlik ver, işimi kolaylaştır, dilimden düğümü çözüver de sözümü iyi anlasınlar. Bana âilemden bir vezir ver; Kardeşim Harun'u, onunla arkamı kuvvetlendir, onu da (elçilik) görevime ortak yap ki Seni çok tesbih edelim ve Seni çok analım. Şüphesiz Sen, bizi görensin." (Tâ-hâ, 20/25-35)

Ben işimi Allah'a havale ediyorum. Şüphesiz Allah, kullarını görür, gözetir." (Mü'min, 40/44)

Hz. Zekeriyya'nın Duası:

-Rabbim! Beni yalnız başıma bırakma (bana bir çocuk ver), Sen varislerin en hayırlısısın." (Enbiyâ, 21/89)

Hz. Süleyman'ın Duası:

-Ey Rabbim! Bana ve anama-babama verdiğin nimete şükretmemi ve hoşnut olacağın iyi iş yapmamı gönlüme ilham eyle ve rahmetinle, beni iyi kulların arasına dâhil et." (Neml, 27/19)
0 Yorum

Yorum Yaz