İhvan-ı Müslimin'in kurucusu Hasan el Benna kimdir? Hayatı, sözleri ve eserleri...

İhvan-ı Müslimin'in kurucusu Hasan el Benna kimdir? Hayatı, sözleri ve eserleri...
12 Şub 2022 13:39:30

Hasan el Benna kimdir?

Hasan el Benna, 17 Ekim 1906 senesinde Mısır’da dünyaya gelmiştir. Hasan el Benna’nın babası hadis âlimidir. Hasan el Benna’nın ideal bir İslam terbiyesiyle yetişmesi için elinden ne geliyorsa yapmıştır. 8 yaşından 12 yaşına kadar Reşadiye Medrese’sinde, hocası Muhammed Ebu Zehra tarafından yetiştirilmiştir. 15 yaşında Kur’an’ın tamamını hıfzetmiştir.

Hasan el Benna, hayatı boyunca İslam’a davet için mücadele etmiş bir kimsedir. Yerinde duramayan Hasan el Benna, birkaç arkadaşıyla birlikte “kötülüklere karşı mücadele” adında bir teşkilat kurarak bazı önemli şahsiyetlere mektuplar gönderip, onlara nasihat etmeye ve onların dikkatlerini toplumdaki kötülüklere çekmeye çalışmıştır.

Hasan el Benna medreseden mezun olduktan sonra 1923 yılında Darul Ulum Üniversitesi’ne başlamıştır.

Darul Ulum Üniversitesi’ni birincilikle bitiren Hasan el Benna, 1927 yılında İsmailliye kasabasına öğretmen olarak atanmıştır. İsmailiyye’de de davet çalışmalarını sürdürmüştür.

Hasan el Benna, İsmailiyye’de kendisine üç tane büyük kahvehane seçmiş ve orada davet yapmak için program yapmıştır. Davet yaptığı kahvehanelerden birinden çıkarken altı kişi onun arkasından gelmiş ve “Ey İmam biz seni dinledik, anladık. Peki, şimdi ne yapacağız?” demişlerdir. Bunun üzerine bu altı kişiyle beraber bir teşkilat kurmaya karar vermiştir. Arkadaşları cemaate bir isim koymak isteyince, “Ey İmam cemaatimizin ismi ne olacak?” diye sormuş, Hasan el Benna da “İsim koymaya gerek yok. Biz Müslüman kardeşleriz. O halde Müslüman kardeşler olsun.” demiştir.

1928 yılında, Hasan el Benna 22 yaşındayken İhvan-ı Müslimin (Müslüman Kardeşler) bu yedi kişi tarafından kurulmuş oldu. Başkan olarak da Hasan el Benna seçildi. 

Kurulan teşkilat hızla büyüyor, etkisi sınırlar aşıp dünyanın birçok şehrine yayılıyordu. Büyüyen teşkilatın merkezi Kahire’ye taşındı. Bu durumdan rahatsız olanlar olmuş, ancak Allah, bu İslami hareketin büyümesi için davasına gönülden bağlı olan gençlere yardım etmiş ve hareket daha geniş sınırlara yayılmıştır.

Hasan el Benna 1940’tan sonra İsrail’e karşı 5 bin kişilik bir orduyu Filistin’e göndermiştir. İhvan-ı Müslimin’in bir kolu da Filistin’de gelişmiştir. Filistin’de dava şuurunun yerleşmesinde İhvan-ı Müslimin teşkilatının katkıları büyüktür.

1948 yılında dönemin Firavunu bir bahane ile Hasan el Benna hariç bütün İhvan üyelerini tutuklattırmıştır. Amacı Hasan el Benna’yı tek bırakıp onu öldürmektir. 12 Şubat 1949 yılında Hasan el Benna, İhvan-ı Müslimin teşkilatının binasının önünde Kahire Meydanı’nda yedi kurşun ile suikasta uğramıştır. Orada ölmeyen Hasan el Benna, hastaneye kaldırılmıştır. Ancak kralın emri üzerine hiçbir sağlık görevlisi Hasan el Benna’ ya müdahale etmemiş; 3 saat boyunca müdahale edilmediğinden kan kaybından ötürü şehit olmuştur.

Hasan el Benna Sözleri 

 • Ey Allah adına koşanlar, daha hızlı koşun!
 • Nefsimizi eğiteceğiz ki, bizden Müslüman bir fert meydana gelsin. Ailemizi eğiteceğiz ki, onlardan Müslüman bir aile ortaya çıksın. Halkımız eğiteceğiz ki, onlardan Müslüman bir halk meydana gelsin.
 • Bu öyle bir davadır ki, dikenler ve zorluklarla doludur. Eğer yürüdüğünüz yolda her şey engelsiz ve sıkıntısız işliyorsa, bilin ki o yolda eğrilik vardır.
 • Dağları oyup zindan etseler, Allah nurunu söndüremezler.
 • Yarınlar yorgun olanların değil rahatından vazgeçenlerin olacaktır.
 • Dünün hayalleri bugünün gerçekleridir. Bugünün hayalleri ise geleceğin hakikatleridir.
 • Hazırlanın ey gençler! Ve bugün çaba gösterin, çünkü yarın iş yapmaya gücünüz yetmez!

 

Hasan el Benna Eserleri

 • Risaleler
 • Hatıralarım (Müslüman Kardeşler)
 • Tasavvuf ve Ahlak Eğitimi
 • Me’surat
 • Dava ve Davetçinin Hatıraları
 • İslam Akaidinde Tevhid

 0 Yorum

Yorum Yaz