İslam'ın İntihara Bakışı Nasıldır?

Türkiye'de son 17 yılda 50 binden fazla kişi intihar ederek yaşamına son verdi. Toplumumuzda çeşitli sebeplerle hızla artan intihar vakaları bir yandan vicdanları sızlatırken diğer yandan "İslam'ın intihara bakışı nasıldır?" sorusunu akıllara getiriyor. Kur'an ve Sünnet'in intihara yönelik bakışı ve İslam'ın insana verdiği değer bu haberimizde....

İslam'ın İntihara Bakışı Nasıldır?
13 Kas 2019 21:35:11

İntihar Oranı Rekora Koşuyor

Türkiye'de 2000'lerin başlarında her yıl 2000'li rakamlarla ifade edilen intihar sonucu ölüm vakaları, 2012 yılından itibaren 3000'li rakamlara çıkmış durumda.

Türkiye'deki intiharlarla ilgili en son yayımlanan istatistik 2018 yılını kapsıyor. Buna göre geçen yıl 3 bin 161 kişi intihar ile hayatına son verdi. Bu, günde ortalama sekiz kişinin yaşamına son verdiği anlamına geliyor. Ülkemizde 2017'de 3 bin 168, 2016'da 3 bin 193, 2015'te 3 bin 246, 2014'te 3 bin 169 kişi intihar etti.

İntihar Gerekçeleri

TÜİK'in 2018 yılındaki intiharların nedenleriyle ilgili verilerinde 3 bin 161 olaydan 1155'inin nedenin belirlenemediği yazıyor.

Belirlenen nedenlerse sırasıyla şöyle:

Hastalık (677)

Geçim zorluğu (246)

Aile geçimsizliği (129)

Hissi ilişki ve istediği ile evlenememe (86)

Ticari başarısızlık (6)

Öğrenim başarısızlığı (1)

861 vaka ise diğer kategorisinde değerlendirilmiş.

2000-2018 yılındaki veriler incelendiğinde intihar nedenleri arasında genelde ilk sırayı hastalık, ikincisini aile geçimsizliği, üçüncü sırayı ise geçim zorluğu alıyor.

İslam'ın İntihara Bakışı

İslâm düşüncesine göre temel haklar, kişilerin özleri itibariyle sahip olduğu ve üzerinde her türlü tasarruf yetkilerinin bulunduğu haklar olmayıp, Allah’ın insanlara bahşettiği, belli kayıt ve şartlarla kullanımını insana devrettiği birer emanet hükmündedir. Yaşama hakkı da böyledir. İslâm; inancı, rengi, ırkı ve sosyal konumu ne olursa olsun her insanın hayatını dokunulmaz bir değer olarak kabul edip insan hayatına yönelik her türlü saldırı ve tehlikeyi en etkili şekilde önlemeye çalışır. Savaş, adam öldürme, isyan ve ihtilâl, evlinin zinası gibi toplumsal düzeni kökünden sarsacak olumsuz gelişmeler olmadığı sürece insanların yaşama hakkına müdahaleyi doğru bulmaz. İslâm’da, inançsızlığın (küfür) tek başına savaş ve ölüm sebebi sayılmaması da bu anlayışın sonucudur. Bu nedenledir ki İslâm, kişilere yaşama haklarını kendi elleriyle yok etme demek olan intihar hakkını da vermemiş, bunu büyük günahlar arasında saymış, inancı ve ameli ne olursa olsun bu kimselerin sırf intihar etmiş olması sebebiyle âhirette büyük bir cezaya çarptırılacağını bildirmiştir.

İntiharı Yasaklayan Ayet ve Hadisler

-Yedi helak edici günahtan uzak durunuz Denildi ki, ya Resulullah, onlar nelerdir?; şöyle buyurdu: Allah'a ortak koşmak, bir cana kıymak, yetim malı yemek, savaştan kaçmak, iffetli, hiçbir şeyden habersiz mümin kadına zina iftirası yapmak. (Buhârî, Vesâyâ, 23, Hudûd, Tıb, 45; Müslim, İman, 144).

-Ölümü istemeyin! Çünkü bir kişi iyi ise, yaşadıkça iyiliği artar. Kötü ise, hatalarından dönüp doğru yola gelebilir. [Buhari]

-Bir şeyle canına kıyana, Cehennemde onunla azap edilir. [Buhari]

-Sizden önceki ümmetlerden yaralı bir adam vardı. Yarasının acısına dayanamayarak, bir bıçak aldı ve elini kesti. Ancak kan bir türlü kesilmediği için adam öldü. Bunun üzerine Cenâb-ı Hak; kulum can hakkında benim önüme geçti, ben de ona cenneti haram kıldım, buyurdu. (Buhârî, Enbiyâ, 50).

-Kim kendini bir dağın tepesinden atar da öldürürse cehennem ateşinde de ebedi olarak böyle görür. Kim zehir içerek kendisini öldürürse cehennemde zehir kadehi elinde olduğu halde devamlı ceza çeker. (Müslim, İman, 175; Tirmizi, Tıb, 7; Nesâî, Cenâiz, 68, Dârimi, Diyât, 10; Ahmed b. Hanbel, II, 254, 478).

-Ey iman edenler, aranızda karşılıklı rızaya dayanan ticaret hâli müstesna, mallarınızı, bâtıl [haksız ve haram] yolla yemeyin ve nefslerinizi öldürmeyin. Elbette Allah size merhamet eder. Düşmanlıkla, zulüm ve tecavüz ile bu yasakları işleyeni ateşe koyarız; bu ise Allah’a çok kolaydır. [Nisa 29-30]

-Geçim endişesiyle, çocuklarınızı öldürmeniz, çok büyük günahtır. [İsra 31]0 Yorum

Yorum Yaz