İyi ar­ka­daş­la kö­tü ar­ka­da­şın mi­sâ­li

İyi ar­ka­daş­la kö­tü ar­ka­da­şın mi­sâ­li
26 Oca 2017 10:53:43

Hz. Peygamber (s.av) şöyle buyurdu:

“İyi ar­ka­daş­la kö­tü ar­ka­da­şın mi­sâ­li; misk ta­şı­yan­la kö­rük çe­ken in­san­lar gi­bi­dir. Misk sahibi ya sa­na ko­ku­sun­dan ik­ram eder ve­ya sen on­dan sa­tın alır­sın. Kö­rük çe­ke­ne ge­lin­ce; o, ya se­nin el­bi­se­ni ya­kar, ya­hut da onun pis ko­ku­su sa­na si­râ­yet eder.”

Bu­hâ­rî, Bu­yû, 380 Yorum

Yorum Yaz