Kuran'da Bahsedilen Aşılayıcı Rüzgarlar

Kuran’ı Kerim’deki “Rüzgarları aşılayıcılar olarak gönderdik” ayetinde yer alan rüzgarlar

Kuran'da Bahsedilen Aşılayıcı Rüzgarlar
28 Kas 2018 11:27:52

Hicr suresinde Allah azze ve celle "Rüzgârları da aşılayıcılar olarak gönderdik. Gökten su indirdik de onunla sizi suladık; yoksa siz onu toplayıp depolayacak değilsiniz." Şeklinde buyurmaktadır. 1500 yıl önce Peygamber vasıtasıyla bizlere gelen bu bilginin doğruluğu ilerleyen yıllarda bilim tarafından da kanıtlanmıştır. Kuran’ın aşılayıcı özelliğinden bahsettiği rüzgârların daha birçok faydası da vardır. Havadaki kokuyu temizlemek de bunlardan biridir. Bu yazımızda rüzgârın sadece aşılayıcı özelliğinden bahsedeceğiz.

Rüzgârların iki ayrı aşılama görevi var. Birincisi, bulutları harekete geçirip pozitif elektrik yüklü bulutu, negatif elektrik yüklü buluta doğru çekip müthiş bir elektrik akımı meydana getirmesini sağlamasıdır. Bu doğ­rultuda yapılan ciddi araştırmalara göre, pozitif ve negatif yüklü iki bulut kümesi birbirinden, yani pozitif pozitiften, negafit de negatiften kaçar, fa­kat Allah'ın bunları estirdiği rüzgârla birbirine yaklaştırmasıyla bir incizap meydana gelir ve o sebeple birleşen bulutların her tarafı elektrikle, yüklenir. Yağmur bunun kaçınılmaz neticesidir.

İkincisi ise, bitkilerin üreme organları çiçeklerdir. Ancak bunların bir kısmı «birevcikli bitkiler», bir kısmı da «ikievcikli bitkiler»dir. Birevciklilerde aynı kök üzerinde çiçeklerin bazısı dişi, bazısı da erkektir. İkievciklide ise, erkek ve dişi çiçekler ayrı kökler üzerindedir, Döllenebilmesi için erkek ve dişi hücrelerin birleşmesi gere­kir. Bunun için de çiçek tozunun dişi organın tepeciğine konması lâzımdır. İşte bu döllenme işi rüzgârlar ve böcekler vasıtasıyla gerçekleşir. Şöyle ki: Rüzgâr, erkek organ tozunu alıp dişi organa nakleder. Böcekler de ayak­ları ve kanatları ile bunu birinden diğerine aktarırlar.0 Yorum

Yorum Yaz