Mevlid Kandilinde neler yapılabilir?

Mevlid Kandilinde neler yapılabilir?
17 Eki 2021 13:41:57

İslam alemi, her yıl Rebiü`l-evvel ayının on ikinci gecesine Mevlid Kandili olarak ihya eder. Efendimiz (SAV)'e olan muhabbetten dolayı da bu günü huzur ve mutluluk ile ihya etmeye gayret ederler.

Ancak Hz. Peygamber sadece Mevlid Kandilinde değil, her daim hatırlanmalı ve Efendimiz'in hayatı boyunca verdiği mücadele iyi tetkik edilmelidir.

Bu açıdandır ki Müslümanlar için iki önemli vazife vardır bugün. 

Hem ibadet ve dua konusunda olabildiğince hassas davranarak salât ve selam zikrini artırmalı hem de peygamberin hayatı, İslam davası için verdiği mücadele incelenmeli, tefekkür edilmeli ve başka kimselere de anlatılmalıdır.

Çocuklar açısından ise gecenin güzel bir hatıra olarak kalmasını temin edecek yollara başvurulabilir. Çocukların sevineceği şeyler alınır, hoşlarına gidecek sohbetler tertip edilir günün manası ve ehemmiyeti hafızalarından silinmeyecek şekilde idrak edilir.

2021 yılı dini takvime göre Mevlid Kandili bugüne denk geliyor. 

OSMANLI'DA MEVLİD KANDİLİ

Osmanlılar tarafından Mevlid, ilk defa III. Murat zamanında, 1588'de resmi hale getirildi. Merasimler, belirlenmiş teşrifât kaidelerine uygun olarak sarayda tertiplenir, ayrıca, önceleri Ayasofya Camii'nde, sonraları ise Sultan Ahmed Camii'nde yapılan merasimlere, devlet erkanıyla birlikte halk da katılırdı.

Asım Köksal'ın İslam Tarihi eserinde aktarıldığına göre bu merasimlerde, önce müezzin tarafından Kur'an-ı Kerîm okunur, bunun peşinden de vaazlar verilirdi. Daha sonra mevlidhân kürsüye çıkar ve bir bölüm okuduktan sonra iner hediyesini alır ve ikinci mevlidhan kürsüye çıkarak, okumaya devam eder ve belirlenmiş kaideler çerçevesinde mevlid kutlamaları son bulurdu.

MEVLİDİN DİNİMİZDEKİ YERİ NEDİR?

Mevlid Peygamber Efendimiz'den takriben üç dört asır sonra kutlanmaya başlanmış ve İslami bir adet olarak kabul edilmiştir. İslam alimlerine göre de bid’atın hasene (güzel) kısmına girmektedir.

Büyük hadis ve fıkıh âlimi olan İmamı Suyuti mevlid merâsiminin meşrûiyeti hakkında şunları zikretmektedir.

“İnsanların Mevlid-i Nebevi için toplanıp Kur’an okumaları, Hz. Peygamber (a.s.m)’in veladetiyle ilgili haberleri/menkıbeleri seslendirmeleri, bu münasebetle yemek tertiplemeleri bid'a-i hasenedir/güzel bir bid'attır. Çünkü, bu toplantılarda Hz. Muhammed (a.s.m)’e karşı büyük bir tazim, bir saygı, onun dünyaya teşriflerinden ötürü büyük bir sevinç söz konusudur. Bu ise, sahibine büyük bir sevap kazındırır.” Suyutî, el-Havî li’l-fetavî, 1/272-şamile)

MEVLİD KANDİLİ NASIL DEĞERLENDİRİLMELİ?

Bugüne has bir ibadet yoktur.  Bütün kandil gecelerinde yapılabilecek ve yapılması gereken önemli şey bol tövbe ile Allah'tan af ve mağfiret dilemektir.

Zaman buldukça Kur'an okumalı ve bol bol Peygamber Efendimiz (asm)’e salâtü selâmlar getirilmelidir. 

Kaza, nafile namazlar kılınmalı çokça dua etmelidir.

Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapmak ta bugüne yarar sağlayacak ibadetlerdendir.

Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

Müslümanlarla helalleşilmelidir.

Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, hediye ve sadakalarla gönülleri ve duaları alınmalıdır.

Dini toplantılar, paneller ve sohbetler düzenlenmeli, Peygamberin davası anlatılmalı, sadece namaz ve orucu anlatan bir peygamber olmadığı, bir dava adamı olduğu gerçeğine dikkat çekilmelidir.

Akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ya da camilerde kılınmalı.

Vefat etmiş yakınlarımızın büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli.

Anne ve babamızın gönlü alınmalı eş dost ve akrabanın hal hatırları sorulmalı.

Kandil gecelerinin gündüzlerinde Allah rızası için oruç tutulmalı.

Etiketler:   mevlid kandili


0 Yorum

Yorum Yaz