Sarsılmadık ve Asla Sarsılmayacağız!

Sarsılmadık ve Asla Sarsılmayacağız!
31 Mayıs 2016 08:52:57

“Onlar ağızlarıyla Allah’ın nurunu söndürmek istiyorlar. Hâlbuki kâfirler istemeseler de Allah nûrunu tamamlayacaktır.”
Saf Suresi, 8

Bugüne kadar zulme sessiz kalmadık!
Asla yerimizde gayretsiz durmadık!

Yolumuz haktır, emanetimiz kutsal İslam davası!
Derdimiz ümmetimizin kanayan yarası!

Cehenneme dönmüş İslam âlemi bir kurtuluş arıyor.
Ümmetin içinde bulunduğu hâle yüreklerimiz yanıyor!

O halde ne bir engel ne bir fitne yolundan döndürmez bizleri,
Bu ümmetin çaresi ve Öncü Neslin hedefi; İslam Medeniyeti!

Ya Rabbi! Ey Kâinatın sahibi!

Zalime aman verme,
Bizlere sağlam kadrolarla güç ihsan eyle,
Saflarımızı sağlamlaştır,
Engellemelere ve fitnelere karşı koyacak güç ihsan et bizlere.
İslam âleminde yanan zulüm ateşini, Hz. İbrahim’e yaptığın gibi kardeşlerimize de serin ve selamet kıl!
Ya Rabbi! Bu ümmete bizim elimizle kutlu bir kurtuluş bahşeyle.
Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Dualarımızı kabul eyle.

Âmin
Âmin
Âmin

Furkan Nesli Dergisinden Alıntıdır.0 Yorum

Yorum Yaz