Suç Mağdurları İçin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de Yayımlandı

Suç mağdurları ile yakınlarına sağlanan hizmet ve yardımlara ilişkin esasları ve yardımlara yönelik görev, yetki ve sorumlulukları içeren Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Cinayet, ağır yaralama, cinsel istismar, işkence, terör, aile içi şiddet ve insan ticareti suçlarının mağdurlarına; emniyet, eğitim, sağlık, sosyal ve psikolojik olarak destek sağlanacak.

Suç Mağdurları İçin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de Yayımlandı
10 Haz 2020 09:53:31

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan 63 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre; suç mağdurları, talepleri halinde kendilerine sağlanan hak ve yardımlara ilişkin kolluk birimleri veya Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerince bilgilendirilecek. Kendini ifade etme kabiliyetini etkileyen yaş, gelişim düzeyi, engellilik durumları dikkate alınan mağdurlara anlaşılır bir dil kullanılarak, kolluk birimleri veya Cumhuriyet savcılığı tarafından ihbar ve şikayetlerine ilişkin yazılı belge verilecek. Mağdura veya ailesine saldırı ihtimalinin bulunması halinde kolluk birimlerince önlem alınacak.


MAĞDURLARA, SOSYAL YARDIMLARDA ÖNCELİK

Kasten öldürme veya teşebbüs, ağırlaşmış yaralama, çocuğun cinsel istismarı, nitelikli cinsel saldırı ve ağırlaşmış işkence suçlarından mağdur olanlara sunulacak hizmetler şu şekilde sıralandı:


Ceza muhakemesinin zorunlu kıldığı durumlar hariç, soruşturma veya kovuşturmanın yapıldığı yerlerde şüpheli veya sanıkla mağdurun teması önlenecek. Tutuklu veya hükümlülerin tahliyesine veya firarına ilişkin bilgiler mağdurun bulunduğu yerdeki kolluk birimine bildirilecek. Mağdur için tehlike oluşturabilecek haller de kendisine bildirilecek. Mağdurların meslek edinmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı veya iş birliğindeki kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler veya sivil toplum kuruluşları tarafından kurslar düzenlenecek. Mağdurlara, sosyal yardımlarda öncelik tanınacak.


Kırılgan grupta yer alan, adli sisteme dahil çocuklar ile cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, aile içi şiddet, terör ve insan ticaretinden mağdur olanlar, ihtiyaç halinde tedavi ve rehabilitasyona yönlendirilecek. Korunma ihtiyacı olan çocuk, kadın yaşlı ve engelli mağdurlar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlüğüne veya sosyal hizmet birimlerine bildirilecek. Hakkında koruyucu ve destekleyici tedbir kararı alınmayan mağdurlar için ise mülki idare amiri tarafından gerekli tedbir alınacak.


ÖZEL ADLİ GÖRÜŞME ODALARI

Mağdurların ifade ve beyanları, özel olarak hazırlanan adli görüşme odalarında alınacak. Bu odalardaki görüşme işlemleri, mağdurların örselenmesinin önlenmesi için mümkün olan en kısa sürede gerçekleşecek.

Ayrıca, cinsel suç mağdurlarının tekrarlanan mağduriyetlerini önlemek, adli ve tıbbi işlemlerin eğitimli görevliler tarafından tek seferde gerçekleştirilmesi için Sağlık Bakanlığı ve üniversiteler tarafından merkezler kurulacak.0 Yorum

Yorum Yaz