Yazarın Biyografisi:
Yazarın Köşe Yazıları:
 • Müslüman ne kendini üstün gören kibirli bir insan olmalıdır ne de acınacak halde zavallı ve zelil… Allah’ın ‘halifesi’ olarak yarattığı insana elbette bu iki hal ... Devamını Oku
 • Dinimizde yaratması ve Rab olması nedeniyle Allah’a itaat O’nun görevlendirmesi ve yetkilendirmesi sebebiyle de Allah Rasülü’ne itaat istenmiş ve şart kılınmıştır Allah ve Rasülü’nden sonra ... Devamını Oku
 • Kurtuluş Cemaatte 08 Eyl 2016
  Kur’an ve Sünnet’in üzerinde önemle durduğu Müslümanların anlayış ve şuurunu diri tutan nice kavram ve kelimeler var ki İslam düşmanlarının ve bazen de cahillerin eliyle ... Devamını Oku
 • Biz cemaat olarak şimdiye kadar kendisini yakından tanımamak ile birlikte ‘fıkıhçı bir hoca’ olarak bilirdik Kendisi hakkında her müslümana karşı olması gereken güzel niyet ve ... Devamını Oku
 • “Sen o zaman sırf Allah’ın rahmetiyle onlara karşı yumuşak davrandın Eğer kaba katı yürekli olsaydın onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi Artık onları sen bağışla onlar ... Devamını Oku
 • “Mü’minler Mü’minleri bırakıp da kâfirleri dost edinmesin Onu her kim yaparsa Allah’tan ilişiği kesilmiş olur Ancak onlardan bir korunma yapmanız başkadır Bununla beraber Allah sizi ... Devamını Oku
 • Her konuda doğruyu yanlıştan ayırmak için gönderilen kitabımız Kur’an-ı Kerim Müslümanlar için yegâne kılavuzdur Öyle ki Müslümanlar her konuda bu kılavuza başvurmakla emrolunmuşlardır Çünkü bu ... Devamını Oku
 • TEVHİD 24 Kas 2015
  Sözlükte “Bir” anlamına gelen “Vâhid” kelimesinden türeyen Tevhid “birlemek” manasına gelir Şirkin zıddı olarak da kullanılan bu kelime İslam dininin ana esası olan “Lâ ilahe illallah” kelimesi ... Devamını Oku
 • Dünya hayatında sınırlı bir zamanın mahkûmudur insan… Oysa yapmak istediği çok işleri ve ulaşmaya çalıştığı çok hayalleri vardır İnsanın dünya hayatına gönderiliş gayesini ve vazifelerini ... Devamını Oku