Bankalar Tam Kar Devam

Toplumu sömüren zengin-fakir arasındaki uçurumu arttıran faiz ekonomisi büyümeye devam ediyor. Bankacılık sektörünün dönem net karı ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52 artarak 2 milyar 151 milyon lira oldu.

Bankalar Tam Kar Devam
02 Mar 2015 17:22:04

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK)  Ocak 2015 aylık bülteninden derlediği verilere göre, bankacılık sektörünün dönem  net karı ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52 arttı ve 2 milyar 151  milyon lira oldu. Sektörün geçen yıl ocak ayında dönem net karı 1 milyar 416  milyon lira düzeyindeydi.

FAİZ TOPLUMA BÜYÜK ZARAR VERİYOR

Sosyal yapıyı ve sosyal sınıflar arasındaki ilişkileri olumsuz yönde etkiler. Gelir ve servetin enflasyon sebebiyle adaletsiz bir şekilde dağılması, orta sınıfın erimesine yol açarak toplum piramidinde çok yüksek gelirliler ve çok düşük gelirliler, zenginler ve fakirler diye yekdiğerinden keskin bir şekilde ayıran iki kutbun oluşmasına yol açar.

Bediüzzaman’ın şu ifadesi, bu hususta gerçekten dikkat çekicidir; “Kavga kapısını kapamak için banka (faiz) kapısını kapayınız.”

Yani Dünyanın içinde bulunduğu karışıklık ve bozuklukların çoğunda bu faiz denen şeyin mesuliyeti vardır.

Faiz kurumu ve onun harekete geçirdiği kredi mekanizması sayesinde son derece küçük bir grup, bütün bir ekonominin tasarruflarının tamamına hükmeder ve kendi öz kaynaklarıyla orantısız, muazzam bir mali gücün tam avantajlarını kullanılır hale gelebilir. 

Faizin önemli zararlarından birisi de, buhrana sebep olması; diğer bir ifadeyle kaos sebebi olmasıdır. Perviz Hatemi, 1931 ve 1939 yıllarında Amerika’nın yaşadığı buhranı şöyle anlatır: “Büyük ticari ve sınai kuruluşlar, para ihtiyacını karşılamak istemişler, borç senetleri ile büyük ölçüde borçlanmışlardır. Üretim fazlalaşıp talep azalınca da bir çıkmaza girmişlerdir, fiyatları düşürseler, masrafları ve ödemeleri gereken faizi karşılayamayacaklar, bu fiyatlarla da sürüm imkânı yok. O zaman hükümet karşılıksız para basmış ve sonuçta ciddi bir buhranla karşılaşmıştır.

 

 

 0 Yorum

Yorum Yaz