Elektrikli scooter sayısına sınır getirildi

Elektrikli scooter için sayı sınırı getirildi. Büyükşehirlerde her bir ilçedeki nüfusun, büyükşehir olmayan yerlerde belediye nüfusunun en fazla 200’de biri kadar olacak şekilde izin verilebilecek.

Elektrikli scooter sayısına sınır getirildi
14 Nis 2021 10:04:38

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan yönetmeliğine göre, scooter işletmeciliği için yetki belgeleri satılamayacak ve devredilemeyecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından verilecek yetki belgesi için 10 bin lira ücret alınacak.

Tarife bakanlıktan

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, paylaşımlı scooter kullanım ücreti ile ilgili taban veya tavan ücret tarifesi uygulaması getirebilecek.

Yetki belgesi işletmecilerinin 500 bin lira asgari sermayeye veya işletme sermayesi ile kendilerine ait en az 250 adet scooter’a sahip olması gerekiyor. Yetki belgesi sahipleri ile hizmetten yararlananlar arasında sözleşme yapılması zorunlu olacak. Sözleşme elektronik olarak yapılabilecek ve onaylanabilecek.

İşletmecilerin, standartları bakanlıkça belirlenen ve yapılacak faaliyete uygun bir internet sitesi ile mobil uygulamalara sahip olması, faaliyetlere ilişkin verilerin tutulacağı veri tabanının saklanacağı sunucuların Türkiye sınırları içinde barındırılması ve bakanlığın erişimine açık olması da aranan şartlar arasında yer alıyor.

üfusun 200’de biri kadar

Bu kapsamda, büyükşehirlerde izin verilecek her bir ilçedeki nüfusun, büyükşehir olmayan yerlerde belediye nüfusunun en fazla 200’de biri kadar olacak şekilde scooter izni verilebilecek. Nüfusun mevsimsel veya dönemsel değişiminin kullanım talebini artırması ile kapasite kullanım durumu ve benzeri gerekçelerle bu sayı yüzde 50’ye kadar artırılabilecek. Nüfusu 20 binin altında olan belediyelerde belirlenen scooter izni sayısı üç katına kadar artırılabilecek. Her bir yetki belgesi sahibine, belirlenen scooter sayısının beşte birini aşmamak kaydıyla scooter izni verilecek.

Her bir gerçek veya tüzel kişiye sadece bir yetki belgesi verilecek. Adi ortaklıklara yetki belgesi düzenlenmeyecek. Bakanlık tarafından verilecek yetki belgeleri e-Devlet üzerinden düzenlenecek. Bakanlığa, sunulan belgelerin gerçeğe aykırı olduklarının tespiti halinde, gerçek veya tüzel kişilerin yetki belgesi iptal edilecek ve faaliyetleri durdurulacak.

Yetki belgesi almış olan gerçek veya tüzel kişilerin, paylaşımlı scooter faaliyetlerinde kullandıracakları scooterlar için, büyükşehir belediyesi kurulu bulunan illerde UKOME’den, büyükşehir belediyesi bulunmayan illerde il trafik komisyonundan, buraların dışında ve özel kanunlar ile belirlenmiş alanlarda, kendilerine yetki verilmiş ilgili kurum ve işletmelerden izin almaları zorunlu olacak.

UKOME ve il trafik komisyonlarınca, sorumluluk sahalarında verilecek scooter sayıları, her bir yetki belgesi sahibinin başvuruda bulunabileceği azami scooter izni sayısı, scooterların kullanılmayacağı alanlar, başvuru süreci ve talep edilebilecek diğer şartlara ilişkin karar alınacak ve son başvuru tarihinden en az 10 gün önce ilgili kurumların internet sayfasında duyurulacak.

Yapılan değerlendirme sonucunda, talep edilen scooter izni sayısının, verilebilecek scooter izin sayısının üstünde olduğu durumlarda, yetki belgesi sahibi başvurucular arasında talep ettikleri sayılar ile orantılı olarak eşit şekilde scooter izni verilecek.

Özel kanunlar ile korunan ve yetkili kurum/işletme uhdesindeki alanlar hariç olmak üzere, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih olan bugünden önce paylaşımlı scooter işletmeciliği yapan gerçek veya tüzel kişiler, 31 Temmuz’a kadar yönetmelik hükümlerinden muaf tutulacak. Ancak yönetmelik kapsamında scooter izinleri düzenlenen ilçeler/bölgeler için muafiyetler iptal edilecek.

Etiketler:   elektrikli scooter


0 Yorum

Yorum Yaz